Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: [2002] Pokus o připojení selhal, protože připojená strana v časovém int (trying to connect via tcp://localhost:3306) in C:\xampp\htdocs\index.php on line 7

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Pokus o připojení selhal, protože připojená strana v časovém intervalu řádně neodpověděla, nebo vytvořené připojení selhalo, protože neodpověděl připojený hostitel. in C:\xampp\htdocs\index.php on line 7
Nelze se pĹ™ipojit k MySQL: Pokus o připojení selhal, protože připojená strana v časovém intervalu řádně neodpověděla, nebo vytvořené připojení selhalo, protože neodpověděl připojený hostitel.