Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: [2002] Operace na soketu nemohla být provedena, protože systém neměl do (trying to connect via tcp://localhost:3306) in C:\xampp\htdocs\index.php on line 7

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Operace na soketu nemohla být provedena, protože systém neměl dostatečný prostor ve vyrovnávací paměti nebo protože byla plná fronta. in C:\xampp\htdocs\index.php on line 7
Nelze se pĹ™ipojit k MySQL: Operace na soketu nemohla být provedena, protože systém neměl dostatečný prostor ve vyrovnávací paměti nebo protože byla plná fronta.